محصولات

دمو (demo:demo)

img
رک

رک

مدیریت هتل در یک نگاه

img
فرآنت آفیس

فرآنت آفیس

کنترل برخورد با مسافر و نیازهای مهمان در بخشهای مختلف هتلimg
حسابداری

حسابداری

سیستم حسابداری که تمام فعالیتهای مدیریتی و رزواسیون به صورت خودکار ثبت سند میکند

img
گزارش

گزارش

گزارش فعالیتهای سیستم به صورت جزء با ریز عملکرد مورد نیاز مدیر هتل
.

img
مدیریت هتل

مدیریت هتل

مدیریت هتل با در یک صفحه همه تنظیمات و دسترسی ها توسط مدیر هتل انجام خواهد شد

img
انبارداری

انبارداری

مدیریت ورود و خروج کالاهای مورد استفاده در هتل و کنتر دقیق کالا