محصولات

img

درباره سیستم گابریل

گابریل

سال ۱۳۷۹ هما به استفاده از سیستم نگهداری جای شرکت سیتا ( SITA ) به نام Gabriel به صورت اجاره ای (Host) روی آورد که تاکنون نیز به همین صورت از این سیستم استفاده می کند. پس از استفاده هما از سیستم نگهداری جای Sita Gabrielبه تدریج نصب پایانه های مورد نیاز برای استفاده از این سیستم در دفاتر خدمات مسافرتی گسترش پیدا کرد و در نهایت امکان دسترسی به سیستم رزرو سایر خطوط هواپیمایی به غیر از هما نیز ممکن شد.

شامل (Passenger name records (PNRs برنامه زمانی ثبت شده از همه ی اطلاعات موجود و در دسترس برای استفاده کنندگان ایرلاین ها و پروازهای داخلی امکانات مربوط به اشتراک گذاری کد اتصال به سیستم توزیع جهانی رابط به سیستم کنترل برای انتخاب صندلی و بسیاری از امکانات دیگر.